NetSourcing

Blog: Is de zorg klaar voor een nieuw businessmodel?

 

Steeds meer partijen houden zich bezig met het creëren en combineren van informatie. Geen wonder, want dataverrijking en personalisatie kunnen ertoe bijdragen dat organisaties hun diensten sneller, efficiënter en accurater kunnen leveren. In de zorg wordt echter nog maar beperkt nagedacht over het inzetten van dit soort processen ter verbetering van de dienstverlening. Wordt het niet eens tijd voor een nieuw businessmodel?

Het verrijken van data kan een schat aan nuttige informatie opleveren. Door eigen informatie te combineren met informatie die vrij verkrijgbaar is, denk aan gegevens over een bepaalde wijk, stad, leeftijdsgroep of beroepsgroep, kan er nieuwe informatie worden gecreëerd die voor veel partijen interessant zou kunnen zijn.


Diensten slimmer aanbieden

Ook door te personaliseren kan een organisatie haar dienstverlening optimaliseren. Bij NetSourcing doen we dat ook sinds enige tijd. We maken bijvoorbeeld verschillende gebruikersprofielen aan, zodat we onze diensten slim kunnen aanbieden, passend bij de verschillende wensen en behoeften van onze gebruikers.

In de zorg gebeurt dit echter nog maar mondjesmaat. Er wordt in mijn ogen nog te weinig gekeken naar welke processen er zijn en de meeste patiënten worden nog altijd over één kam geschoren.

Meetgegevens opslaan
Bij NetSourcing bieden we onze klanten bijvoorbeeld een zakelijke ‘online werkplek’ aan. Vandaag de dag betalen zij voor zo’n online werkplek, maar waarom zouden we niet een gratis online werkplek mogen aanbieden in ruil voor diverse kern- en meetgegevens van die gebruikers? Denk aan informatie als: wanneer loggen ze in, hoe vaak gebruiken ze een bepaalde applicatie, wat voor soort handelingen verrichten ze?

Als we dat soort meetgegevens zouden mogen opslaan – uiteraard anoniem – dan zouden we daar andere partijen enorm mee kunnen helpen. Klanten die gebruikmaken van onze online werkplek staan dan weliswaar een klein stukje van hun privacy af, maar in ruil daarvoor is de dienst gratis. In andere branches, zoals de luchtvaart, zijn dit soort processen al veel meer en veel professioneler uitgekristalliseerd. Ik denk dat er ook in de zorg best mogelijkheden bestaan voor zo’n nieuw businessmodel.

Ethisch vraagstuk
Ik ben benieuwd of u als lezer van ons blog open staat voor een dergelijke dienst. En daarnaast zou ik ook graag willen weten of zorgorganisaties zouden overwegen om na te denken over een ander businessmodel, waarbij het primair niet meer gaat over het leveren van zorg, maar veel meer over het leveren van informatie aan derden, tegen betaling, waardoor de zorg goedkoper zou kunnen worden.

Dat is natuurlijk een ethisch vraagstuk. Want mag dat wel? Moeten we dit wel toestaan? En hoe verhoudt zich dit in relatie tot de privacy?

Wat vindt u?

Yvo Hoeke, directeur NetSourcingYvo Hoeke
Directeur NetSourcing
yvohoeke@netsourcing.nl
088 077 28 75

Klik hier voor een overzicht van de eerder verschenen blogs.

Zoeken