NetSourcing

Het verhaal van Pactum en OG Heldring

Pactum en OG Heldring hebben gekozen voor de uitbesteding van haar ICT infrastructuur en dienstverlening voor de efficiënte, effectieve en flexibele diensten van NetSourcing. Voor de medewerkers van Pactum en OG Heldring betekent dit dat zij altijd en overal, veilig kunnen werken op elk gewenst device.

Belangrijk uitgangspunt voor beide organisaties bij de keuze voor uitbesteding van de ICT is dat de nieuwe manier van werken binnen Pactum en OG Heldring optimaal ondersteund dient te worden. Hiervoor moet de infrastructuur sterk gericht naar buiten zijn. Voor beide organisaties zal aan de medewerkers een flexibele en mobiele werkomgeving aangeboden worden met een hoge beschikbaarheid. “Medewerkers willen niet slechts op één (vaste) plek toegang hebben tot de voor hen relevante informatie, maar ze willen op ieder apparaat veilig en snel kunnen samenwerken, op ieder moment.” De komst van Cloud oplossingen geeft organisaties de mogelijkheid om deze mogelijkheden aan hun medewerkers aan te bieden.

Keuze NetSourcing ICT-Partner
“In de presentatie kwam sterk naar voren dat de oplossing die NetSourcing biedt het beste overeenkomt met de wensen van Pactum en OG Heldring. Zeer gebruiksvriendelijk en flexibel. Kennis van de (zorg)markt en in staat om te zorgen voor veiligheids- en privacy aspecten die spelen op het gebied van Informatiebeveiliging”.

Over Pactum en O.G. Heldringstichting
Pactum jeugd- en opvoedhulp en Stichting Ottho Gerhard Heldring en het Ambulatorium zijn onderdeel van CONRISQ Groep, een holding die de krachten bundelt met het oog op verbinding van zorgaanbod, kennisontwikkeling en innovatie.

Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Noord- en Midden-Gelderland en een deel van Overijssel. Kinderen, jongeren en ouders worden geholpen bij complexe opvoedings-problemen, ontwikkelingsproblemen en gedragsproblemen. Samen wordt gewerkt aan oplossingen en worden nieuwe kansen gecreëerd, zodat gezinnen op eigen kracht weer verder kunnen en jongeren weer meedraaien op school of werk.

De O.G. Heldringstichting behandelt kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen en (ernstige) gedragsstoornissen, in veel gevallen gerelateerd aan trauma, vanuit een beschermde setting naar open voorzieningen (transmurale zorg). Of weer naar huis, indien er een veilige thuissituatie is. Ook biedt Ambulatorium, de polikliniek van de Heldringstichting, Multi Systeem Therapie, een opname vermijdende behandeling, die direct thuis in het gezin wordt ingezet.

Pactum en OG Heldring's behoeften
i
Altijd en overal veilig kunnen werken

x
i
Flexibele en mobiele werkomgeving

x
i
Hoge beschikbaarheid werkomgeving

x

Gekoppelde diensten:

Zoeken