NetSourcing

Het verhaal van PerspeKtief

PerspeKtief, hulpverleningsorganisatie, heeft voor de uitbesteding van haar ICT infrastructuur en dienstverlening gekozen voor de schaalbare en flexibele diensten van NetSourcing.

PerspeKtief staat voor herstel en participatie van kwetsbare groepen. PerspeKtief is er voor mensen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben, en mensen die hulp nodig hebben bij wonen, werken en netwerken.

ICT dienstverlening uitbesteden
De ICT-strategie van PerspeKtief is gericht op eigen kracht, eigen regie, eigenaarschap, zelf doen en samen doen. Met als doel begeleiders en medewerkers in de ondersteunende functies mogelijkheden te bieden om effectiever en efficiënter te werken, door gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen op het vlak van communicatie en digitalisering. Om de gekozen strategie te kunnen realiseren heeft PerspeKtief gekozen de gehele ICT dienstverlening uit te besteden.

“PerspeKtief heeft de zorg over haar ICT omgeving uitbesteed aan NetSourcing, vanwege de totaaloplossing die ze aanboden om het gebruikersgemak voor de medewerkers te vergroten, zodat er meer tijd overblijft om aan de cliënten van PerspeKtief te besteden”.

Voor de ruim 350 medewerkers van PerspeKtief, verspreid over ca. 20 locaties, biedt NetSourcing een efficiënt, effectief en flexibel systeem voor het ICT beheer. Dit betekent voor de medewerkers van PerspeKtief dat zij altijd, overal, veilig kunnen werken op elk gewenst device.

PerspeKtief's behoeften
i
Totaaloplossing

x
i
Gebruikersgemak

x
i
Flexibel systeem

x

Gekoppelde diensten:

Zoeken