NetSourcing

Het verhaal van Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR)

‘Medewerkers hebben nu altijd en overal veilig toegang tot de benodigde applicaties’

Stichting Zorgcentra Rivierenland
Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR) biedt een uitgebreid scala aan diensten in het kader van ouderenzorg, revalidatie en woonzorg. SZR heeft vijf wooncentra, waar in totaal circa vijfhonderd cliënten verblijven, zowel voor korte als langere tijd. Daarnaast verleent SZR zorg bij mensen thuis. De organisatie is gespecialiseerd in langdurige zorg voor mensen met dementie en mensen met een lichamelijke beperking, dementiezorg voor mensen thuis, revalidatie en palliatieve terminale zorg. Bij SZR werken ongeveer negenhonderd mensen.

De oude situatie
Medewerkers van SZR maakten tot voor kort gebruik van desktopcomputers op werkplekken die door meerdere mensen gebruikt werden. Om meer efficiency te bereiken, wilde de organisatie overschakelen naar mobiele werkplekken, zodat medewerkers overal en altijd toegang hebben tot de digitale infrastructuur. Veiligheid was daarbij een belangrijk criterium. Daarnaast wilde SZR graag een aantal ICT-werkzaamheden uitbesteden aan een betrouwbare partner.

De oplossing
SZR heeft haar ICT-infrastructuur en -dienstverlening sinds 2017 uitbesteed aan NetSourcing. NetSourcing heeft SZR ondersteund bij het overschakelen naar mobiele werkplekken. Tijdens het project heeft NetSourcing de regie op zich genomen met betrekking tot de communicatie met de verschillende hard- en softwareleveranciers. Met de nieuwe oplossing hebben de medewerkers van SZR via hun laptop en/of tablet altijd en overal veilig toegang tot de diverse applicaties die nodig zijn om hun werk te kunnen uitoefenen.

‘De belangrijkste meerwaarde van NetSourcing vind ik hun expertise,’ zegt Bert Kreuze, sectormanager facilitaire zaken bij SZR. ‘NetSourcing heeft uitgebreide kennis in huis op het gebied van het ontsluiten van verschillende applicaties. Daarnaast zijn ze sterk in het beheer van het rekencentrum en de beveiliging daarvan. In onze organisatie maken we gebruik van een groot aantal verschillende applicaties. Daarom was dit een complex project, dat helaas in het begin niet altijd even vlekkeloos is verlopen. Maar gelukkig heeft NetSourcing het uiteindelijk goed opgepakt.’

‘Onze medewerkers moeten efficiënt, makkelijk en veilig kunnen werken’
‘Lange tijd maakten de medewerkers in onze organisatie gebruik van vaste werkplekken. Op bureaus stonden grote desktopcomputers, waar meerdere mensen aan werkten. Dat was natuurlijk niet erg efficiënt,’ zegt Bert Kreuze. ‘Om het gebruiksgemak en de efficiency te verbeteren, hebben we vorig jaar het besluit genomen over te schakelen op laptops en tablets, zodat medewerkers overal en altijd kunnen inloggen. Of ze nu onderweg zijn, op een andere locatie of thuis. Dat levert een hoop voordelen op, zowel voor de zorgprofessional als voor de cliënt. Een arts kan bijvoorbeeld direct aan het bed van de patiënt het dossier inzien en bijwerken. Alle benodigde informatie is direct bij de hand.’

Geïnteresseerd in het gehele referentieverhaal? Klik dan op onderstaande link.
Referentiecase Stichting Zorgcentra Rivierenland

 

 

Gekoppelde diensten:

Zoeken