NetSourcing

Inzet en ondersteuning van professionele ICT Servicedesk

NetSourcing levert op een aantal vlakken nadere ondersteuning. De belangrijkste ondersteuning is een skilled shared servicedesk voor gebruikers, die afhankelijk van de gemaakte afspraken tijdens kantooruren tot 24 uur per dag bereikbaar kan zijn, en met een SLA zorgt voor de afhandeling van incidenten.

Wanneer uitbesteden van ICT Servicedesk?

Activiteiten van de servicedesk worden steeds vaker uitbesteed. Enkele redenen wanneer het uitbesteden van de servicedesk voor uw organisatie interessant kan zijn:

  • Concentratie op uw kernactiviteit
  • De servicedesk wordt te kostbaar
  • Moeite met bezetting/ capaciteit servicedesk
  • Professionaliseren kennisniveau
Voordelen
  • Kostenbesparing
  • Permanente bezetting en bereikbaarheid van de servicedesk.
  • Team van goed opgeleide en gecertificeerde helpdeskmedewerkers.
Kern dienstverlening

De ICT Servicedesk ondersteunt primair (eind)gebruikers bij technische vragen, serviceverzoeken en aanmeldingen van incidenten.

Zoeken