NetSourcing

Het VZVZ Servicecentrum werkt nauw samen met ICT-leveranciers die applicaties ontwikkelen voor aansluiting op de zorginfrastructuur. De zorginfrastructuur bestaat uit het Landelijk Schakelpunt (LSP) en aparte webservices voor routering, verwijsindex, autorisatie, authenticatie, logging en patiƫntprofielen.

ICT-leveranciers spelen een belangrijke rol voor zorgaanbieders bij het aansluiten op het LSP. Zij zorgen ervoor dat de informatiesystemen van de zorgaanbieders aan de vereiste kwalificaties voldoen.

Een zorgaanbieder mag de zorginfrastructuur van het LSP alleen gebruiken als zijn zorginformatiesysteem voldoet aan de eisen voor een goed beheerd systeem (GBZ). Dit betekent dat zijn zorginformatiesysteem XIS-typegekwalificeerd is door Nictiz en de acceptatietesten van de VZVZ heeft doorlopen. Daarnaast is voor het gebruik van netwerkdiensten een goed beheerd zorgnetwerk (GZN) vereist.

Zoeken