NetSourcing

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met NetSourcing. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt NetSourcing geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op de website van NetSourcing bent als de URL is gewijzigd.

In deze privacyverklaring van NetSourcing omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Welke gegevens worden gebruikt?

  • Website bezoekers:
    IP adressen: voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

    • Naam contactpersoon (verplicht): om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.
    • Naam bedrijf (verplicht): om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
    • E-mailadres (verplicht): om u een bevestiging te sturen van de registratie op de website voor deelname aan event/ kennissessie, om e-mailnieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven.Bezoekers die zich registreren voor deelname aan event/ kennissessies/ nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie:

Gegevens over gebruik van de website en cookies
Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden door NetSourcing gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren.

Nieuwsbrief
Gebruikers kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van NetSourcing, waarmee wij geïnteresseerden informeren over ontwikkelingen die relevant zijn voor uw branche. Uw
e-mailadres wordt uitsluitend toegevoegd aan de lijst van abonnees indien u daarvoor expliciete toestemming verleent, indien u klant bent bij NetSourcing, indien u deelneemt aan event/ kennissessie van NetSourcing of indien u informatie aanvraagt bij NetSourcing. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Social Media en links naar andere websites
Op de website zijn knoppen opgenomen om NetSourcing te volgen via Social Media.
Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de diverse social media bedrijven zelf. Deze code kan onder meer een cookie plaatsen (zie boven).

Bewaartermijn
NetSourcing bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met NetSourcing heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

NetSourcing
Achterweg 44
4181 AE Waardenburg

Postbus 77
4180 BB Waardenburg

Tel. 088 077 2000
Fax. 088 077 2001
informatie@netsourcing.nl

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. NetSourcing adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op januari 2017.

Zoeken