NetSourcing

Als ICT-serviceprovider vinden wij het belangrijk om niet alleen maar te ‘zenden’ over wie we zijn en wat wij doen, maar juist om samen met u te kijken hoe uw organisatie zou kunnen excelleren met behulp van ICT. Daarom organiseerden wij twee weken geleden weer ons event NetSourcing Cross-Over, dit keer in het Evoluon.

Tijdens zo’n NetSourcing Cross-Over kijken we naar andere sectoren en laten we professionals aan het woord over hoe ICT hen dagelijks helpt bij het goed en efficiënt uitvoeren van hun werk. We redeneren dus vanuit de professional en bekijken welke informatie en applicaties hij of zij nodig heeft bij de uitvoering van het werk, op welke locatie hij of zij hierover wil beschikken en met welk device dat moet gebeuren.

De Rotterdamse haven, een voorbeeld voor de zorg
Tijdens onze vorige NetSourcing Cross-Over waren we te gast in de Rotterdamse haven, waar we hebben gezien hoe de informatie-uitwisseling, de samenwerking tussen concurrenten en de keteninformatie via één organisatie worden gedeeld. De mate van efficiëntie – drieduizend bedrijven die dwars door elkaar informatie uitwisselen en talloze processen voeden – is écht een voorbeeld voor hoe we dit in de zorg zouden kunnen doen.

Leren en inspireren
In het Evoluon doken we twee weken geleden in de wereld van de domotica en het slimme wonen. Een wereld die zich razendsnel ontwikkelt en waarvan we weten dat die in de toekomst voor ons allemaal grote verschillen gaat brengen, in alle aspecten van ons leven en wonen. Dertig verschillende organisaties, de een al heel ver gevorderd en de ander nog maar net aan het begin, kwamen samen om met elkaar en van elkaar te leren. En de aanwezigen te inspireren!

Meer dan 2500 Europese standaarden
Wat direct opviel was – naast de grote versnippering van alle verschillende aanbieders en hun uiteenlopende oplossingen en protocollen – de wens van veel leveranciers om een complete oplossing te bieden. Daarom kiezen zij vaak voor een eigen (leveranciersgebonden) oplossing, die niet open is en niet goed aansluit op standaarden die er in de markt al zijn. Alleen al in Europa zijn dat er meer dan 2500!

Terug naar af
Stel je voor: je koopt een mixer en die draait alleen op groene stroom van Essent in combinatie met eigen stopcontacten op 280V, in plaats van de standaard die we met 220V al hebben. Dat kan niemand zich voorstellen en is werkelijk onmogelijk! Maar bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de slimme oplossingen voor het wonen in de toekomst, gaan we weer helemaal terug naar af door het vervaardigen van gesloten systemen.

Harde maatregelen en beslissingen
Als er een ding is dat we twee weken geleden in het Evoluon met zijn allen hebben geleerd, is het dat we een voorbeeld kunnen nemen aan de Rotterdamse haven, waar is gekozen voor een open standaard die hard wordt gehandhaafd. Je komt gewoon de haven niet in als je je niet conformeert, en zo zou het hier ook moeten gebeuren. Juist doordat Rotterdam in het verleden harde maatregelen en beslissingen heeft genomen en keuzes heeft durven te maken, heeft de haven de dominante positie gekregen die zij vandaag de dag nog altijd bezit.

Keuzes maken
Als we in de toekomst van slim en comfortabel wonen eenzelfde dominante rol willen spelen, dan is er maar één ding dat we moeten doen: DUIDELIJKE KEUZES MAKEN! Die duidelijke keuze bestaat uit het neerzetten van een standaard en deze handhaven. En het mooie is: die standaard is er ook al!

Esperanto
Ik heb het over de standaard UNIVERSAAL, die is vastgesteld door de Europese commissie. Hiermee is het mogelijk om in een soort Esperanto ervoor te zorgen dat de systemen en oplossingen van verschillende leveranciers goed met elkaar kunnen praten en dat deze werken zoals gebruiker of zorgorganisatie dat graag zou willen.

Standaard handhaven
Maar als die standaard er al is, hoe komt het dan dat lang niet alle aanbieders deze gebruiken? De standaard zou veel meer gehandhaafd moeten worden. Leveranciers die zich er niet aan houden, kunnen hun producten niet op de EU-markt brengen. Daarmee wordt voorkomen dat er steeds weer nieuwe partijen toetreden die menen dat zij de waarheid in pacht hebben. Handhaving betekent: als het geen UNIVERSAAL is, dan is het product niet toegestaan.

Spectaculair
Waren de zaken die we twee weken geleden zagen nu zo spectaculair? JA. Je moet alleen niet kijken naar de buitenkant. Natuurlijk, als je de keuze maakt voor alle producten van één leverancier, mag je aannemen dat deze goed met elkaar werken. Maar als je een woning volstopt met allemaal oplossingen van verschillende van de 2500 leveranciers, en de toepassingen werken dan gewoon met elkaar samen alsof het om één systeem gaat, dan zie je wel iets spectaculairs.

Vechten in de arena
Wat gaat ons dus werkelijk verder helpen? Keuzes maken! Als zorgorganisaties moet je de standaard eisen en afdwingen om te zorgen dat je in de toekomst ontsnapt aan de lock-in van een bepaalde leverancier. En als leverancier, die kritisch naar zichzelf kijkt, moet je het lef hebben om je meerwaarde te bewijzen door goede producten en diensten te leveren, waarvan je bereid bent om deze te laten “vechten” in de arena!

Kortom, het gaat erom dat we elkaar verstaan. Wat daar nu zo spectaculair aan is? Gewoon, dat het werkt!

Algemene informatie NetSourcing Cross-Over event
NetSourcing Cross-Over is een jaarlijks terugkerend event, met als doel: ‘Kennismaken met innovaties uit een andere sector’. Hiervoor kijken we over de grenzen van de Zorg, Welzijn en Veiligheidsregio’s. Onlangs organiseerde NetSourcing de tweede editie, waarbij we een bezoek hebben gebracht aan het Evoluon in Eindhoven en de Slimste woning. De eerste editie vond vorig jaar plaats, waarbij we een bezoek hebben gebracht aan de Rotterdamse haven.

Filmpjes van de events zijn te bekijken via onderstaande links:
Event april
Event november 2016

Zoeken