Zorgservice Provider (ZSP) én GZN gecertificeerd

Om elektronische uitwisseling van medische gegevens mogelijk te maken, moeten zorginformatiesystemen van zorgaanbieders worden aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Die aansluiting vindt plaats via Goed beheerde ZorgNetwerken (GZN's).

Een GZN is een door VZVZ geaccepteerde marktpartij die een beveiligde verbinding aanbiedt tussen zorgaanbieders en het LSP en daarbij de dossieruitwisselingen voor haar rekening neemt.

NetSourcing is sinds 2009 al ZorgServiceProvider (ZSP) gekwalificeerd en aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Zorgserviceproviders (ZSP's) zorgen ervoor dat de informatiesystemen van zorgaanbieders kunnen deelnemen aan het landelijk Electronisch Patienten Dossier door een koppeling te realiseren aan het LSP. Om de werking, veiligheid en betrouwbaarheid van de communicatie bij de zorgaanbieder te waarborgen, moeten ZSP's voldoen aan specifieke eisen.

De ZSP certificering is onlangs aangescherpt en een nieuwe meer technische norm is daarnaast erbij gekomen, de GZN norm. De organisatie Duijnborgh heeft de audit hiervoor bij NetSourcing uitgevoerd. NetSourcing heeft de audit goed doorlopen en beide kwalificaties behaald. NetSourcing biedt haar klanten hiermee zekerheid dat NetSourcing voldoet aan de strenge eisen omtrent veiligheid, betrouwbaarheid en technische eisen bij de uitwisseling van elektronische zorg dossiers.